OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů a proaktivní informace podle čl. 13/14 GDPR

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jako správce odpovědný za zpracování osobních údajů jsme přijali řadu technických a organizačních opatření pro zajištění maximální ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenos dat po internetu však přesto může v principu vykazovat bezpečnostní nedostatky, proto není možné zaručit absolutní ochranu. Z toho důvodu má subjekt údajů možnost nám předat osobní údaje také alternativním způsobem, například telefonicky.

 

Kdo jsme?
Správce Vašich zpracovávaných osobních údajů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

MEYER DREHTECHNIK GmbH
Industriestraße 5
09496 Marienberg

Fon: +49 3735 / 9167-0
Fax: +49 3735 / 9167-50
E-mail: info(at)meyer-drehtechnik.de

 

Kdo nás podporuje?
Naše společnost určila externího podnikového pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete jej kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Secuda GmbH
Darian Thannhäuser
Wallotstraße 18
01309 Dresden

Fon.: 0351 85470050
E-mail: datenschutzbeauftragter(at)secuda.de

 

Proč shromažďujeme osobní údaje?
Na těchto webových stránkách shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje, abychom Vám mohli nabídnout své služby a umožnili tyto služby využívat.

 

Automatické získávání osobních údajů
Jakmile vyvoláte naše webové stránky nebo některou z podstránek, ukládají se automaticky všeobecné údaje, které však neumožňují identifikaci osoby. Uložené údaje zahrnují informace jako:

  • Jaký prohlížeč je používán?
  • Kdy byly webové stránky navštíveny?
  • Které podstránky byly vyvolány?

atd.

Tyto informace potřebujeme pro optimální přizpůsobení stránek uživateli a neustálé zlepšování ochrany před případnými hackerskými útoky.

 

Přímé získání osobních údajů
V případě otázek nebo žádosti nás můžete přímo kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonu. Přitom záleží na Vašem rozhodnutí, kolik informací nám chcete poskytnout. Při zaslání e-mailu obdržíme automaticky Vaši e-mailovou adresu. Tu potřebujeme pro zaslání odpovědi. V případě, že z poptávky vznikne obchodní vztah, budou osobní údaje uloženy po dobu zákonných dob uchovávání.

 

Budou mé údaje předávány dále?
V případě, že v rámci zpracování sdělíme, předáme nebo jinak zpřístupníme osobní údaje dalším osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím osobám), bude tak učiněno pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je předání osobních údajů třetím osobám, mj. poskytovatelům platebních služeb, nezbytné pro splnění smlouvy podle č. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Pokud tomu tak bude, bude předpokladem Váš souhlas, právní povinnost nebo náš oprávněný zájem (např. při zapojení pověřenců, webových hostitelů apod.). V případě, že zpracováním osobních údajů pověříme třetí osoby na základě tzv. „smlouvy o zpracování osobních údajů“, opíráme se o čl. 28 GDPR.

 

Co jsou cookies a jaký mají účel?
Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem internetovém prohlížeči. Výhodou pro Vás je, že nemusíte pokaždé znovu manuálně zadávat některé údaje, např. přístupová data. Udělá to za Vás soubor cookie, který tyto informace ukládá. Soubory cookie můžete, pokud je to Vaším přáním, ve svém prohlížeči kdykoli smazat. V takovém případě je však možné, že už nebudete moci využívat všechny funkce v plném rozsahu.

Tyto webové stránky používají session cookie pro iniciování relace prohlížeče. Session cookies jsou malé informační jednotky, které se ukládají v pracovní paměti Vašeho počítače. V souboru session cookie se ukládá náhodně generované, jednoznačné identifikační číslo, tzv. session-ID. Soubor cookie dále získává údaj o původu a době uložení. Tyto soubory cookie nemohou ukládat žádné jiné údaje.  Session cookies, které používáme, se vymažou, jakmile ukončíte relaci.

Tyto webové stránky dále používají cookies třetích stran. To nastává např. při použití webových fontů. Tyto nástroje používáme pro zvýšení uživatelského zážitku z našich webových stránek a zlepšení nalezitelnosti ve vyhledávačích.

 

Deaktivace cookies?
V případě, že deaktivujete cookies, nebudete mít k dispozici některé funkce.

Pokud si nepřejete soubory cookie, můžete nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby cookies deaktivoval. Upozorňujeme, že většina prohlížečů nabízí různé možnosti ochrany soukromí.

 

Šifrování pomocí protokolu SSL

Vaše údaje šifrujeme pomocí protokolu SSL. Poznáte to podle ikony zeleného zámku v adresním řádku. Za tím účelem odesílá server našich webových stránek do vašeho prohlížeče SSL certifikát s veřejným klíčem. Váš prohlížeč následně ověří autentičnost serveru a webových stránek. Pokud proběhne SSL handshake úspěšně, přenesou se všechny údaje v zašifrované podobě přes individuálně vygenerovaný klíč relace.

 

Registrace na našich internetových stránkách

Na našich internetových stránkách se můžete s uvedením svých osobních údajů registrovat. Údaje, které zadáte, shromažďujeme a ukládáme výhradně interně pro vlastní účely (zahrnuje zpracovatele údajů).

Při registraci na našich internetových stránkách se dále ukládá IP adresa, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá s ohledem na to, že pouze tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby tyto údaje umožní objasnit spáchané trestné činy. V tomto směru je ukládání těchto údajů nezbytné pro naši bezpečnost. Tyto údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, ledaže by to ukládal zákon nebo předání sloužilo k trestnímu stíhání.

Vaše registrace s dobrovolným uvedením osobních údajů nám pomáhá nabízet obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabízet pouze registrovaným uživatelům.

 

Jaké nástroje používáme?

Google Fonts

Na těchto internetových stránkách používáme externí druhy písma (Google Fonts). Google Fonts je služba, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited („Google“). Nástroj Web Fonts se aktivuje po vyvolání serveru, zpravidla serveru společnosti Google v Irsku. Tím se na server odesílají informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Společnost Google přitom ukládá vaši IP adresu. Právním základem zpracování je váš souhlas podle č. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bližší informace najdete v zásadách zpracování osobních údajů společnosti Google, které můžete vyvolat zde:

https://policies.google.com/privacy
https://fonts.google.com/about

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Ireland Limited („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak používáte webové stránky. Informace získané soubory cookie při vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v Irsku a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v Irsku přenáší plná IP adresa, kde se poté zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace používá za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, vyhotovení zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa, kterou váš prohlížeč v rámci Google Analytics předá, nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete případně moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Dále můžete zabránit ukládání a zpracování údajů, které soubor cookie generuje a které se vztahují k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy), společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin dostupný na následujícím odkazu (na tomto místě vložit odkaz). Aktuální odkaz je: tools.google.com/dlpage/gaoptout. S ohledem na diskusi o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami chceme informovat, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()”. To znamená, že se IP adresy dále zpracovávají pouze ve zkrácené podobě, a přímá identifikace osoby je tak vyloučena.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager je řešení pro správu tzv. měřicích kódů na webových stránkách prostřednictvím rozhraní, v jehož rámci v naší online nabídce integrujeme např. Google Aanalytics a jiné marketingové nástroje společnosti Google. Systém Tag Manager, který implementuje příslušné kódy, sám o sobě nezpracovává žádné osobní údaje. Další informace najdete na: marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Statické odkazy na sociální média

Tyto webové stránky používají statické odkazy na naše kanály na sociálních sítích (Instagram, Facebook, YouTube). Tento způsob odkazování nevytváří spojení k daným serverům. Vaše osobní údaje se tak nepředávají.

 

Právní základy – „to, co je tištěno malým písmem“

Při zpracování vašich osobních údajů se opíráme v zásadě o čtyři důležité články nařízení GDPR:

  • čl. 6 I písm. a GDPR pojednává o souhlasu pro konkrétní účel použití. Například: analýza vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách.
  • čl. 6 I písm. b GDPR nám umožňuje zpracovávat osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních ujednání. Například: obrátíte se na nás, abyste si vyžádali informace o našich službách.
  • čl. 6 I písm. c GDPR se vztahuje k právní povinnosti zpracování osobních údajů. Například: po určitou dobu jsme povinni uchovávat údaje o obchodních transakcích, aby bylo možné je předložit příslušným orgánům.
  • čl. 6 I písm. f GDPR specifikuje náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí osoby na zpracování osobních údajů. Například: používání nástrojů třetích stran pro umožnění lepšího zobrazení a nalezitelnosti našich webových stránek ve vyhledávačích.

 

Jak dlouho budou moje osobní údaje uloženy?

Vaše údaje na našich serverech ukládáme po dobu předepsanou zákonem. Pokud údaje po uplynutí lhůty již nejsou zapotřebí, proběhne rutinní výmaz. Například při splnění nebo připravení smlouvy. Neukládáme žádné osobní údaje po dlouhá léta, aniž by existoval účel uložení.

 

Jaká máte práva?
Jako subjekt údajů máte následující práva:

Právo na potvrzení
Toto právo uplatníte, pokud chcete vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje.

Právo na informaci
Máte právo od nás kdykoli požadovat bezplatnou informaci, zda a které vaše osobní údaje ukládáme.

Právo na opravu
Pokud vaše osobní údaje obsahují chybu, můžete kdykoli požadovat jejich opravu. Pokud jsou údaje neúplné, můžete žádat doplnění.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
Pokud tomu nebrání zákonná lhůta uchování nebo existence souhlasu, máte právo požadovat okamžitý výmaz svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo od nás požadovat omezení zpracování. Údaje sice nebudou smazány, ale zablokuje se možnost jejich zpracovávání.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo dostat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Navíc tyto údaje můžete předat jiné organizaci, aniž bychom tomu bránili, pokud tomu žádné důvody neodporují. Můžete přitom požadovat, abychom tyto údaje předali dále přímo, pokud tím nebudu porušena práva a svobody jiných osob a bude to technicky proveditelné.

Právo na odvolání
Proti používání svých osobních údajů se můžete kdykoli odvolat, pokud se zpracování údajů zakládá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) nebo f (oprávněný zájem) GDPR.

 

Pro uplatnění některého z výše uvedených práv se na nás obraťte prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Právo na stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že porušujeme zákon o ochraně osobních údajů, máte právo na stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Informace o saském úřadu pro ochranu osobních údajů, který je v tomto případě pro nás příslušný, a o saském pověřenci pro ochranu osobních údajů najdete na www.saechsdsb.de.

 

A na závěr
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro výše uvedené účely. V případě, že bychom osobní údaje zpracovávali k jiným než uvedeným účelům, budeme vás o tom samostatně informovat.

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.